کیف پول سداد به زودی در بسترهای دیگر فعال می‌شود

، امیرحسین داودیان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سداد، مهم‌ترین بخش از دستاوردهای کسب‌وکاری شرکت را حضور در بازارهای نوظهور دانست و گفت: «در این صنعت پیش‌بینی روال‌های کسب‌وکار و بازارهایی که در آینده شکل می‌گیرند از اهمیت بسیاری برخوردار است و شامل پیش‌بینی این امر است که چه خدماتی در بازار وارد حوزه پرداخت الکترونیکی می‌شوند، نظیر خدماتی که قبلا در حوزه پرداخت الکترونیکی قرار نداشته‌اند یا خدمات الکترونیکی که به صورت حضوری انجام می‌شده‌اند.» او در ادامه تشریح کرد: «در این خصوص ما هرسال یک پیش‌بینی برای سال آینده ارائه می‌دهیم. او همچنین افزود: «توان پیش‌بینی ما در خصوص بازارهای نوظهور و کسب‌وکارها در آینده نشان‌دهنده توانمندی و عملکرد موفق در شناخت بازار و کسب‌وکار است که راهنمای سداد به سوی حوزه‌های جدید تکنولوژی است.» اینکه پیش‌بینی ما در شرکت پرداخت الکترونیک سداد نه به عنوان یک بنگاه تحقیقاتی

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات