تشکیل کارگروه استارتاپ‌های فعال در حوزه خدمات منزل

تشکیل کارگروه استارتاپ‌های فعال در حوزه خدمات منزل

به دلیل حساسیت کسب و کارهایی که خدمات در منزل ارائه می‌دهند و دستور نهادهای نظارتی، به زودی کارگروهی برای این کسب و کارهای شکل می‌گیرد.

به گزارش اکوسیستم، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای رسته‌های مختلف یکی از وظایف اتحادیه کسب و کارهای مجازی است. در همین راستا این اتحادیه اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک کارگروه استارتاپ‌های خدمات منزل در این اتحادیه تشکیل خواهد شد.

اتحادیه کسب وکارهای مجازی خاطر نشان کرد، با توجه به حساسیت کسب وکارهایی که خدمات را در منزل ارائه می‌دهند و دستور نهادهای نظارتی، کارگروه ارائه این خدمات به زودی تشکیل خواهد شد.

این اتحادیه از استارتاپ‌های ارائه دهنده خدمات در منزل (home service) دعوت کرد که در صورت تمایل به شرکت در کارگروه مشورتی ارائه خدمات در منزل درخواست خود را حداکثر تا 6 تیر ماه سال جاری به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال کنند.

    نظرات