ثبت‌نام چهارمین رویداد «سوار ابرها» آغاز شد

ثبت‌نام چهارمین رویداد «سوار ابرها» آغاز شد

، در کنار اشتراک دستاوردهای محصولی و توسعه‌های زیرساختی خود، به بیان طراحی، پیچیدگی‌های فناوری و دانش به‌روز حوزه ابری خواهد پرداخت. پذیرش این رویداد از ساعت ۱۷ و سپس به‌شکل رسمی با بسته شدن درها، از ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد و تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت. برای حضور در این رویداد به

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات