داده نما: زباله‌های سبز

مقدار زیادی از زباله‌های سبز با سایر انواع زباله‌ها ریخته و سرنوشتشان به دفن در کنار دیگر زباله‌ها منتهی می‌شود.

به طور معمول زباله‌های سبز شامل گیاهان علفی، گل‌ها، گیاهان، برگ‌های خشک شده، علف‌های هرز، پوست و چوب، ضایعات نخل، شاخه و سبزی و زباله‌های زیست‌تخریب‌پذیر مواد غذایی است. در این داده‌نما تلاش شده است بخشی از این اطلاعات ارائه شود:

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

منبع خبر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

    نظرات