نشست تخصصی حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی برگزار شد

نشست تخصصی حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی برگزار شد

در روز اول این کنفرانس، نشست تخصصی-سیاستی «حکمرانی برای نوآوری‌های فراگیر و اجتماعی» از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن شیخ بهایی برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

منبع خبر

سلام نوپا

سلام نوپا

رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

    نظرات