کارآفرینان روستایی بیمه می‌شوند

کارآفرینان روستایی بیمه می‌شوند

واعظ مهدوی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان) با اشاره به امضای تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید، اعلام کرد: کارآفرینان روستایی که از تسهیلات صندوق امید برخوردار هستند، می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش اکوسیستم، واعظ مهدوی در مراسم امضای این تفاهم نامه، گفت: قراردادی که فی‌مابین ما و صندوق کارآفرینی امید منعقد شده است، شامل 17 بند می‌شود که بر اساس آن افراد روستایی و عشایری برخوردار از تسهیلات صندوق امید، می‌توانند توسط صندوق روستاییان و عشایر بیمه شوند و تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی و بازنشستگی قرار گیرند.

وی ادامه داد: در شرایطی که با تحریم روبرو شده‌ایم و شاهد اقدامات هنجارشکنانه رئیس جمهوری آمریکا برخلاف عهد و پیمانشان هستیم، مهمترین استراتژی باید رسیدگی به مشکلات گروه‌های محروم و توانمندسازی آنها باشد. در این شرایط روستائیان و عشایر بیش از سایر اقشار آسیب پذیر هستند، به همین خاطر باید چتر حمایتی و اشتغال را برای آنها افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان اظهار داشت: رشد و گسترش بیمه تامین اجتماعی یکی از راهکاری موثر در شرایط کنونی کشورمان خواهد بود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که گسترش کمی و کیفی بیمه در برنامه پنجم و ششم قید شده است، بیان کرد: در نظام لایه بندی رفاه اجتماعی در سطح اول، مساعدت‌ها شامل افرادی است که توان کار ندارند، این افراد معمولا تحت پوشش نهادهای حمایتی امداد و بهزیستی هستند و در لایه دوم بیمه‌های پایه است که در این بیمه کارفرما رکن مهمی برای روستائیان و عشایر است، بیمه این افراد در صندوق روستائیان طراحی شده است و شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان می‌شود.

واعظ مهدوی با خاطرنشان کردن این موضوع که در بیمه اجتماعی دولت سهم کارفرما را می‌پردازد، ادامه داد: افراد دارای ۶۵ سال سن با ۱۵ سال سابقه، می‌توانند بازنشسته شوند.

وی اضافه کرد: با انتعقاد این تفاهم نامه، روستائیان و عشایری که کارآفرین شده و شغل پیدا کرده‌اند، می‌توانند از پوشش بیمه برخوردار شوند و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان گفت: به علاوه براساس سیاست گذاری و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته است، تصمیم داریم علاوه بر بیمه، منابع مالی صندوق کارآفرینی امید را نیز بهبود ببخشیم.

    نظرات