برگزاری کارگاه های PRESENTATION و آشنایی با ورود دانشجویان بهداشت حرفه ای به صنعت های کشور

برگزاری کارگاه های PRESENTATION و آشنایی با ورود دانشجویان بهداشت حرفه ای به صنعت های کشور

کارگاه PRESENTATION در روز شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط مدرس محترم سرکار خانم زهرا واحدی و کارگاه آشنایی با ورود دانشجویان بهداشت حرفه ای به صنعت های کشور در روز یکشنبه مورخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط مدرس محترم سرکار خانم رعنا قاسمی برگزار خواهد شد . به اطلاع می رساند این کارگاهها از امتیاز صدور گواهی برخوردارخواهند بود،

دفتر توسعه آموزش (
EDO ) دانشکده بهداشت برگزار می‌نماید :


ردیف نام کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ کارگاه Presentation شنبه
۹۸/۱۱/۱۹
۹:۳۰  الی ۱۲:۳۰ سایت دانشجویی
۲ کارگاه آشنایی با ورود دانشجویان بهداشت حرفه ای به صنعت های کشور یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳    الی    ۱۷ سایت دانشجویی
مدرسین   : ۱/ سرکا رخانم واحدی
۲/  سرکار خانم قاسمی
« دانشجویان محترمی که علاقمند به شرکت در کارگاه مذکور می باشند، می توانند  جهت ثبت نام به دفتر EDO مراجعه ویا با شماره ۸۶۷۰۴۸۵۰ سرکار خانم نجفی تماس حاصل نمایند .                                                   " دفتر توسعه آموزش دانشکده"

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات