سهم چشم گیر بانوان در مراکز نوآوری

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز به تازگی با حضور در این زیست بوم فناوری و نوآوری از نزدیک با اقدامات این مرکز آشنا شد. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره اهمیت ایجاد کارخانه‌ها و پارک‌های نوآوری در کشور گفت: اینجا کانون امید، انرژی و فعالیت است. ابتکار با بیان اینکه این حوزه یکی از گام‌های مهم در زمینه اقتصاد مقاوتی برای توانمندسازی اقتصاد ایران است، ادامه داد: باید اینگونه کارخانه‌ها و پارک‌های فناوری را در کشور توسعه دهیم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات