روایت رقابتی که به انحصار رسید!

صادقیان، مدیر عامل هلدینگ کسب و کارهای نوین ایرانیان که مدیریت چیلیوری را نیز برعهده دارد با عنوان این نکته که رقابت آن‌ها با اسنپ فود از سه سال قبل شکل گرفته، گفت: «رقابتی که آن اوایل سازنده بود. مدیر عامل هلدینگ کسب و کارهای نوین ایرانیان تاکید کرد: «بعد از مدتی تحقیق متوجه شدیم می‌توانیم به شکل قانونی به این روند اعتراض کنیم. مدیرعامل هلدینگ کسب و کارهای نوین ایرانیان تصریح کرد: «این بند به این معنی است که از زمان اعلام این رای قراردادهایی که اسنپ فود منقعد کرده، لزوم اجرایی ندارد و امیدوارم رستوران دارها متوجه این مساله شوند. مدیر عامل هلدینگ کسب و کارهای نوین ایرانیان در انتها در خصوص تاثیر این رای بر کسب و کار چیلیوری گفت: «این انحصار کاربران ما را از رستوران‌های خوب محروم کرده بود، ما سعی می‌کنیم این هزار رستوران را به چرخه خود برگردانیم و با ایجاد کیفیت بتوانیم سهم خوبی در بازار به دست آوریم.»

متن کامل خبر در سایت کلیک

منبع خبر

کلیک

کلیک

رسانه حوزه آی تی

نظرات