ارتباط دانشگاه با نهادهای اقتصادی، لازمه خلق ثروت و کارآفرینی

ارتباط دانشگاه با نهادهای اقتصادی، لازمه خلق ثروت و کارآفرینی

ناصری پور (رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران) با اشاره به لزوم توجه دانشگاه به ارزش‌های کارآفرینی، گفت: لازمه خلق ثروت و کارآفرینی، ارتباط دانشگاه‌ها با نهادهای تجاری و اقتصادی است.

به گزارش اکوسیستم، ناصری پور در خصوص حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین، اظهار داشت: موفقیت دانشگاه‌ها در آینده به توان پاسخگویی آنها به تحولات وابسته و لازمه این تغییر، ایجاد تغییرت اساسی از سوی سیاستگذاران و مدیران ارشد بستگی دارد.

وی با اشاره به این موضوع که در مدیریت دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی باید تحول انگاره به وجود آید، گفت: ما باید تبدیل علم به فناوری را باور کنیم و فرهنگ پذیری در راستای تغییر ساختار آموزش و پژوهش انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد که گسترش دانش و فناوری باعث شده است که جایگاه قدرت براساس میزان دانش مشخص شود و پژوهش و نوآوری یک کلید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به حساب آید.

وی بیان کرد: دانشگاه‌ها به عنوان نهاد‌هایی اجتماعی باید همیشه به ارزش‌های کارآفرینی توجه داشته باشند و فرآیند‌های مختلف کارآفرینی را نیز انجام دهند. در این مسیر ارائه الگو‌های موفق کارآفرینی و استفاده از توانایی محققان داخلی و خارجی نقش پررنگ و تاثیرگذاری دارد.

ناصری پور از مراکز رشد دانشگاه‌ها به عنوان فرصتی مناسب برای تجاری سازی و تولید محصول نام برد و افزود: به منظور خلق ثروت و پرداختن هرچه بیشتر به موضوع کارآفرینی باید با ارتباط مستمری با نهاد‌های تجاری و اقتصادی ایجاد کرد و حمایت‌های سازمانی و مالی این حوزه را توسعه و گسترش داد.

    نظرات