برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت

سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت ویژه ارزیابان اختراع با هدف آشنایی با کلیات و مصادیق مالکیت فکری و ثبت اختراع با حضور آقای مهرداد الیاسی، رئیس و آقایان علی رمضانی و علی باده نوش کارشناسان اداره ثبت اختراع با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل مجتمع فناوری و نوآوری برگزار گردید. در این سمینار آموزشی پس از بیان کلیات و مصادیق مالکیت فکری به فرایند ثبت اختراع و استعلام از مراجع، نحوه تنظیم صمایم، استراتژی های جستجو، تبیین شرایط سه گانه اختراع پذیری و بررسی موردی نحوه تنظیم و گزارش فرم های ارزیابی پرداخته شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان یک پارک علم و فناوری در شهر زاهدان می باشد

    نظرات