پرهیز از آزمون و خطا و کاهش ریسک

پرهیز از آزمون و خطا و کاهش ریسک

اگر‌چه ممکن است عدم شفافیت احساس انتفاع در بخش‌هایی از اکوسیستم برای برخی ایجاد کند اما در مجموع زیان‌بخش و ویرانگر ‌به‌خصوص در بلند مدت است گذشته از این انعطاف و چالاکی در داخل هر یک از کسب‌و‌کارهای نوآور و بازخورد مداوم از محیط به‌صورت اختصاصی درداخل شرکت و اتخاذ تدبیر متناسب برای مواجهه با شرایط و ایجاد فرصت، حتی می‌تواند مهم‌تر باشد. در کلان هم اگر‌چه ممکن است عدم شفافیت احساس انتفاع در بخش‌هایی از اکوسیستم برای برخی ایجاد کند اما در مجموع زیان‌بخش و ویرانگر ‌به‌خصوص در بلند مدت است…..

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات