داستان من؛ قهرمان داستان خودت باش

داستان من؛ قهرمان داستان خودت باش

«داستان من»، کتاب داستانی اختصاصی است که در آن کودک شما قهرمان داستان است. در داستان من، کودک کتابی انتخاب می‌کند که هویت قهرمان قصه آن را بر اساس شخصیت اصلی کودک می‌باشد.

به گزارش اکوسیستم، داستانِ من با پیوند قصه گویی، هنر و تکنولوژی این امکان را برای شما فراهم می‌کند که در تجربه خلق یک کتاب داستان اختصاصی برای کودک خود مشارکت کنید و او را قهرمان کتاب داستان های خودش کنید و کتاب خواندن را برایش به تجربه‌ای فوق‌العاده تبدیل کنید..

بیداری از مسئولین سایت «داستان من» در نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم، در توضیح عملکرد این داستان‌ها می‌گوید: "داستان من با درست کردن کتاب‌های اختصاصی برای هر کودک، این امکان را به آن‌ها می‌دهد که با عکس خودشان، در کنار اعضای خانواده از سیر اتفاقات داستان لذت ببرند و در کنار لذت بردن، از پندهای نهفته در داستان نیز استفاده کنند."

وی افزود ایده شکل‌گیری «داستان من»، از ترند جذاب جهانی خصوصی سازی آموزش است. طبق تحقیقات جدید، خصوصی سازی آموزش باعث می‌شود که تاثیر مطالب درسی و آموزشی چند برابر شود. هدف «داستان من» اجرای درست و دقیق خصوصی سازی آموزش همراه با هنر و تکنولوژی است. با وجود همه این‌ها، ما تمرکز اصلی خود را بر داستان سرایی یا به عبارت دیگر تاکید بر روایت داستانی گذاشته‌ایم.

بیداری در پایان از عملکرد چند سال اخیرشان می‌گوید: "داستان من 2 سال است که کار خودش را آغاز کرده و در این دو سال با خوش اقبالی روبرو بوده بطوری که هم مشتریان و هم شرکت‌های همکار از عملکرد ما راضی بوده‌اند. در این 2 سال ما توانستیم که بیشتر از ششصد هزار کتاب را در سایت خودمان بارگذاری کنیم و به بیشتر از سیصد شهر و روستای ایران کتاب فیزیکی چاپ و ارسال کرده‌ایم. «داستان من» در آینده دنبال افزایش این ارقام و محتواهای خود است."

    نظرات