گزارش تصویری از نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش دوم)

گزارش تصویری از نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش دوم)

در ادامه روز اول نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم شاهد کنفرانس خبری خانم پروانه مافی (نماینده مردم تهران در مجلس و نایب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس) و سخنرانی ناصر غانم زاده در الکام تاکز بودیم.

  elecomp day onevakavic day oneghanem zade day one

    نظرات