برگزاری وبینار حقوقی اصول قرارداد با تیم‌های فنی

برگزاری وبینار حقوقی اصول قرارداد با تیم‌های فنی

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای رسالت آموزشی خود مجموعه وبینارهایی را برگزار می‌کند.

اولین وبینار با عنوان «وبینار اصول و نکات حقوقی قرارداد با تیم‌های فنی» روز دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ با ارائه آقای محمدرضا نصرالهی برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید: https://ffo.ir/eAnjomanW1

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  منبع خبر

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

   نظرات