اعطای عنوان جوان برگزیده خلاق و کارآفرین به جوانی از دانشگاه فردوسی مشهد

اعطای عنوان جوان برگزیده خلاق و کارآفرین به جوانی از دانشگاه فردوسی مشهد

وزارت ورزش و جوانان در اولین همایش ملی انتخاب و توانمند سازی جوانان، عنوان عنوان جوان برگزیده خلاق و کارآفرین را به مدیرعامل واحد فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد اعطا کرد.

به گزارش اکوسیستم، اولین دوره ملی توانمند سازی کارآفرینی و انتخاب جوانان کارآفرین برتر کشور با حضور محمد مهدی تندگویان (معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) در  اردیبهشت ماه سال جاری در بندرانزلی برگزار شد. در این همایش 12 کار آفرین برتر و صاحبان 4 ایده برتر در حوزه کار آفرینی مورد تجلیل قرار گرفتند.

اعطای عنوان جوان برگزیده خلاق و کارآفرین به جوانی از دانشگاه فردوسی مشهد

یکی از جوانان برگزیده اولین دوره ملی توانمند سازی کارآفرینی و انتخاب جوانان کارآفرین برتر کشور، امیرحسین ودادیان بود. وی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرعامل واحد فناور مرکز رشد این دانشگاه با برند تجاری Professor DNA و ایده محوری خدمات ارائه شناسنامه ژنتیکی و اطلاعات کاربردی ژنومیک و برنامه های تخصصی مرتبط با آن به افراد جامعه است.

    نظرات