برگزاری کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی

برگزاری کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی

کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور توسط پردیس البرز دانشگاه تهران در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش اکوسیستم، این کنفرانس با هدف بررسی ضرورت، اهمیت، کاربرد و الزامات میان رشته‌ای در توسعه علمی کشور و نقش آن در توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی، تبیین نقش میان رشته‌ای در ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه، تببین نقش آن در محقق شدن مسئولیت اجتماعی دانشگاه، شناسایی چالش‌ها، موانع و راهکار‌های توسعه میان رشته‌ای در کشور و ارائه راهکارهای لازم برگزار می‌شود.

محورهای کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور شامل ملزومات و موانع ساختاری و نهادی و فرهنگی، ظرفیت دانشگاه‌ها در توسعه میان‌رشتگی، آینده پژوهی و توسعه میان‌رشتگی، میان‌رشتگی و توسعه علمی و کارآفرینی و ... می‌شود.

این کنفرانس 28 و 29 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان تا 15 مهر ماه برای ارسال مقاله فرصت دارد. پس از اتمام این فرصت، مقالات توسط داوران بررسی خواهند شد و نتایج نهایی، ۱۴ آبان ماه اعلام می‌شود. کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی برگزار می شود

    نظرات