همکاری با سازمان انتقال خون

همکاری با سازمان انتقال خون

با توجه به مشکلات  و روانی ایجاد شده به علت شیوع بیماری کرونا خواهشمند است جهت جلوگیری از کاهش خون و فرآورده های خونی و

ادامه خدمت رسانی مطلوب و به موقع بیماران نیازمند بستری درمانی همکاری های لازم در این زمینه  با آن سازمان معمول گردد .

دکتر محمودرضا محقق
معاون توسعه مدیریت ومنابع
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات