انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در...

انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در...

انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در رسانه ملی
گزارش پخش شده از بخش نیمروزی اخبار سراسری شبکه ۱ از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالان اقتصادی سراسر کشور در تاریخ شنبه ۲۴ اسفندماه که به همت ماهنامه اقتصادی و فرهنگی تجارت طلایی و همکاری جمع کثیری از مالکان و مدیران مراکزخرید سراسر کشور شکل گرفت.
لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات