ثبت نام کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر علوم سلامت

ثبت نام کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر علوم سلامت

تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر علوم سلامت در نیمسال دوم

۹۹-۹۸ ، جهت تحویل مدارک به اداره آموزش دانشکده بهداشت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۰ از ساعت ۹ الی ۱۴ می باشد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات