لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با آقای...

لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با آقای...

لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با آقای علیرضا صفاری مدیرعامل برند ناریان

در این لایو آموزشی آقای علیرضا صفاری مدیرعامل برند ناریان و آقای مهندس شاهرخ کشاورز نماینده انجمن مراکزخرید خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص شرایط جاری صنعت ریتیل در عصر کرونا بحث و گفتگو کردند.

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

منبع خبر

تجارت طلایی نیک روش

تجارت طلایی نیک روش

تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات