طلاعیه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

طلاعیه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوره دکتری تخصصی پژوهشی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجو می پذیرد،لذا به پیوست اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره مذکور قابل مشاهده می باشد.

جهت دانلود کلیک فرمایید
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات