وبینار پرورش زنبور عسل

وبینار پرورش زنبور عسل

وبینار پرورش زنبور عسل
مرکز نوآوری دانشگاه اقدام به برگزاری ویبنار نموده است
وبینار پرورش زنبور عسل

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان با بهره‌گیری از کارشناس برجسته پرورش زنبور عسل آقای مهرداد محبی شاهپور آبادی زنبوردار و دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام و منتور کسب و کار، برگزار می‌کند:

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات