مشارکت در حمایت از کادر درمان برای شکست کرونا

مشارکت در حمایت از کادر درمان برای شکست کرونا

ما می‌تونیم توی این مبارزه، به سهم خودمون از کادر درمان حمایت کنیم و با مشارکت در این دو تا پروژه، به تامین #ماسک مورد نیاز بیمارستان‌ها کمک کنیم. حمایت از تامین ماسک N۹۵:

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات