فرزاد کوچکی نژاد به عنوان مشاور در امور نخبگان و شرکت های دانش بنیان و فناور منصوب شد

فرزاد کوچکی نژاد به عنوان مشاور در امور نخبگان و شرکت های دانش بنیان و فناور منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد حسن عاقل منش عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت آقای فرزاد کوچکی نژاد به عنوان مشاور در امور نخبگان و شرکت های دانش بنیان و فناور منصوب شد

در این حکم آمده است:

"امید است با درنظر گرفتن تعهدات و توانمندی های خود ضمن بهره گیری از منابع، امکانات و بسترهای موجود در پیش برد و ارائه گزارش های مربوط و پیشنهاد ها به اینجانب در تمام فراز و فرود ها پیش رو همواره یاریگر ما در کلیه امور محوله باشید"

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

منبع خبر

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

    نظرات