لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با مریم...

لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با مریم...

لایو آموزشی ماهنامه تجارت طلایی با مریم انسان مدیر روابط عمومی میکامال کیش

در این لایو آموزشی خانم مریم انسان مدیر روابط عمومی مرکزخرید میکامال کیش و آقای مهندس شاهرخ کشاورز نماینده انجمن مراکزخرید خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص شرایط جاری صنعت ریتیل در عصر کرونا بحث و گفتگو کردند.

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات