وبینار آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی

وبینار آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی

وبینار آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی
مرکز نوآوری دانشگاه با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان برگزار می کند
مرکز نوآوری  دانشگاه با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و در راستای آشنایی هر چه بیشتر اساتید گرانقدر دانشگاه با امکانات و تسهیلات این اداره کل اقدام به برگزاری و بیناری با "موضوع آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی ۶ای تولیدی و خدماتی" ویژه اساتید گرامی دانشکده کشاورزی در تاریخ ۹۹/۲/۹ به صورت مجازی و در بستر  lmsدانشگاه می نماید. لینک اصل خبر در سایت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات