ظرفیت ایجاد ۵ کارخانه نوآوری در تهران

مهدی عظیمیان، مدیر کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس اظهار کرد: این کارخانه نوآوری آزادی شعبه اول پارک فناوری پردیس به شمار می‌رود که سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح رسمی شد و اکنون تعداد زیادی از به گفته مدیر کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس، شعبه دوم پارک فناوری پردیس که اکنون در حال تکمیل است در شرق راه اندازی شده و هشتاد درصد مدیر کارخانه نوآوری با تاکید بر اینکه می‌بایست تعدادی از تیم‌ها در آن مشغول فعالیت شوند وسپس راه اندازی رسمی شود، خاطر نشان کرد: البته که این کارخانه به عظمت کارخانه نوآوری آزادی نیست اما به عنوان شعبه دوم راه اندازی شده است. مدیر مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری در استان‌های مختلف اقدام ترویجی ایجاد کارخانه‌های نوآوری کرده و خیلی از آنها به کارخانه آزادی آمدند تا

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات