برگزاری اولین رویداد زبان‌کاران با حضور سازندگان بازی آمیرزا

برگزاری اولین رویداد زبان‌کاران با حضور سازندگان بازی آمیرزا

اولین رویداد "زبان‌کاران" با حضور سازندگان بازی آمیرزا روز دوشنبه برگزار شد. در این رویداد بازی آمیرزا با هدف پیوند زبان و کسب و کار بررسی شد.

به گزارش اکوسیستم، رویداد زبان‌کاران مجموعه‌ای از رویدادها است که توسط انجمن ویرایش و درست نویسی برگزار می‌شود و به گفته این انجمن، هدف این رویداد‌ها ایجاد پیوند میان زبان و دنیای کسب و کار است. با این رویداد‌ها می‌توان فرصت‌های کار‌ آفرینی در زبان فارسی را شناخت و با مسیر‌ی که کسب و کارها در این راستا پیموده‌اند، آشنا شد.

در زبان‌کاران با بهره‌گیری از متخصصان علوم انسانی، راه های استفاده از زبان برای ایجاد کسب و کار و اهمیت آن به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین می‌توان از تجارب دیگر کارآفرینان در این حوزه بهره‌مند شد.

زبان فارسی به عنوان یک گنجینه علم و ثروت مورد غفلت کارآفرینان قرار گرفته است و کسی تصور نمی‌کند بتوان از طریق آن به در‌آمدزایی رسید. انجمن ویرایش و درست نویسی در طی رویداد‌های زبان‌کاران قصد دارد این نگرش را تغییر دهد. هم‌چنین متخصصان حوزه کسب و کار برای اجرای بهتر این هدف در رویداد حضور خواهند داشت.

در راستای آشنایی با کسب و کار های مبتنی بر زبان، اولین رویداد زبان‌کاران میزبان سازندگان بازی آمیرزا است. این بازی پرکابردترین بازی موبایلی بر محور زبان فارسی است. در این جلسه آمیرزا بهتر شناخته شد و به عنوان یک نمونه‌ی موفق از پیوند زبان و کسب و کار، الگو‌ی آن مورد بررسی قرار گرفت.

    نظرات