عملکرد مرکز رشد جهرم در مقابله با شیوع ویروس کرونا

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات