دانش بنیان ها به اندازه بودجه یک وزارتخانه محصول فروختند

یکی از بخش هایی که در کنار دیگر آحاد جامعه به میدان مبارزه با کرونا وارد شدند و نقش مهمی را ایفا کردند، بخش علمی کشور بود. در این راه همه توان دانشگاهی، پژوهشی، فنی و فناور جامعه علمی کشور به کار گرفته شد و آنها توانستند با موفقیت و سربلندی از عهده بخش مهمی از مسئولیت ‌های مقابله با کرونا برآیند و در نهایت نتایج اثربخشی در زمینه های مختلف از جمله تولید تجهیزات مورد نیاز، مطالعات علمی و پژوهش های کاربردی حاصل شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات