چگونه شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات نظام وظیفه بهره مند می شوند؟

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فرماندهی ستاد کل نیرو‌های مسلح، این خدمت به صورت سالانه در قالب تعداد مشخصی از افراد، قابل عرضه به شرکت‌های دانش بنیان است. پروژه جایگزین خدمت ویژه شرکت‌های دانش بنیان به این صورت است که فرد با تعریف و اجرای یک پروژه به مدت حداقل ۱۴ ماه در یک شرکت دانش بنیان و داوری این پروژه توسط کارشناسان فنی هر حوزه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خدمت خود را در شرکت دانش بنیان مربوطه به انجام می‌رساند. مرکز شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد تا با آشنا ساختن بیشتر شرکت‌های دانش بنیان با خدمات در نظر گرفته شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه بیشتری برای بهره مندی این شرکت‌ها از این بسته‌های خدمتی را فراهم کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات