تمدید مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸

سعید ممبینی عطف به نامه شماره ۲۷۴۱/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ( پیوست ) کشور خطاب به روسای اتحادیه های کشوری و روسای اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرد : با عنایت به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و به تایید ریاست محترم جمهوری موعد های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهار نامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تمدید میشود و کلیه احکام قانونی مرتبط ، بر این تمدید مترتب خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    منبع خبر

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات