سومین گزارش فصلی ملک‌رادار

سومین گزارش فصلی ملک‌رادار

دو گزارش فصلی ملک‌رادار از آگهی‌های تابستان و پاییز سال ۹۸ پیشتر منتشر شده بود که در سایت ملک‌رادار در دسترس است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات