امضای تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی یزد و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

امضای تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی یزد و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، همکاری مشترک در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش مدارس کسب و کار، معرفی و توسعه سرای نوآوری دانشگاه، پیشبرد دوره‌های آموزشی موجود، اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی و.... از جمله موضوعات مورد توافق طرفین تفاهم نامه بود

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات