همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و زیست‌بوم نوآوری کشور

پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مراسم امضای این تفاهم نامه، گفت: با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای جهان محور اصلی آموزش، مهارت افزایی و ارتقای علمی مهارت جویان است، در ایران نیز باید مراکز گسترده آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یک کانون اصلی آموزش در کشور در نظر گرفته شود. علی اوسط هاشمی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکید بیشتر کشور‌های توسعه یافته بر مهارت آموزی به جای کثرت مراکز آموزشی گفت: پیش از این نشست‌ها و مذاکرات متعددی با مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده است که این تفاهم نامه یکی از محصولات و نتایج این نشست‌ها محسوب می‌شود که با انگیزه توسعه تعامل و همکاری بیشتر برگزار شدند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات