برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این جلسه با حضور سهامداران صندوق در محل سالن اجتماعات هتل راه و ماه واقع در صفاییه، میدان ریاضی، بلوار ابن سینا برگزار می شود. گفتنی است، سهامداران در صورت تمایل دادن وکالت به نماینده جهت حضور در مجامع صندوق می بایست کتبا و به صورت مجزا برای هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده معرفی نامه صادر و در روز مجمع به پذیرش مجمع ارائه کنند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات