بازدید معاون فرماندهی پلیس پیشگیری  نیروی انتظامی شهرستان سیمرغ از دستاوردهای شرکت کاسپین هول دریا

بازدید معاون فرماندهی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی شهرستان سیمرغ از دستاوردهای شرکت کاسپین هول دریا

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

    نظرات