پنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شد

پنجمین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک، در سال جاری با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای فناور و بررسی امکان تمدید دوره استقرار مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در مرکز رشد، برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات