بوم مدل کسب و کار چیست؟

بوم مدل کسب و کار چیست؟

سریال بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها را از سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل به آدرس زیر دانلود کنید:

منبع: دکتر استارتاپ


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات