بازدید دکتر مرادیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مهندس حبیب نژاد فرماندار محترم شهرستان سیمرغ از دستاوردهای مرکز نوآوری پهپاد و شرکت کاسپین هوا دریا

بازدید دکتر مرادیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مهندس حبیب نژاد فرماندار محترم شهرستان سیمرغ از دستاوردهای مرکز نوآوری پهپاد و شرکت کاسپین هوا دریا

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

    نظرات