مسیرهای اشتغال در علوم دامی

مسیرهای اشتغال در علوم دامی

مسیرهای اشتغال در علوم دامی
مرکز نوآوری دانشگاه در راستای آموزش مجازی حوزه های کسب و کار برگزار می کند
مسیرهای اشتغال در علوم دامی

⚠️ مناسب برای دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی و سایر دانشجویان علاقه‌مند

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات