باارزش ترین برندهای ترکیه را بشناسید

باارزش ترین برندهای ترکیه را بشناسید

باارزش ترین برندهای ترکیه را بشناسید

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، موسسه برند فاینانس مستقر در لندن در گزارشی به معرفی باارزش ترین برندهای ترکیه در سال ۲۰۲۰ پرداخت که بر این اساس خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز بار دیگر در صدر رده بندی قرار گرفت.

۱-ترکیش ایرلاینز

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۹۷ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۷۳ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۱۳.۸ درصد افزایش

۲- زراعت بانک

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۶۱ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۶۳ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۱.۳ درصد کاهش

۳- گارانتی بی بی وی ای

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۵۳ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۳۴ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۱۴.۴ درصد افزایش

۴- تورکسل

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۳۶ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۱۸ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۱۵.۲ درصد افزایش

۵- ارچلیک

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۲۷ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۸۳۰میلیون دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۵۲ درصد افزایش

۶- تورک تلکام

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۱.۰۸ میلیارد دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۱۸ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۸.۲ درصد کاهش

۷- اک بانک

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۹۹۰میلیون دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۹۳۰میلیون دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۶.۸ درصد افزایش

۸- ایس بانکاسی

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۹۵۰میلیون دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۱.۱۳ میلیارد دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۱۶.۸ درصد کاهش

۹- یاپی کردی

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۸۷۰ میلیون دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۶۴۰ میلیون دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۳۵.۳ درصد افزایش

۱۰- فورد اتوسان

ارزش برند در سال ۲۰۲۰: ۸۷۰ میلیون دلار

ارزش برند در سال گذشته: ۴۵۰ میلیون دلار

میزان تغییر ارزش برند در یک سال اخیر: ۹۱.۲ درصد افزایش

منبع: ایسنا

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

منبع خبر

تجارت طلایی نیک روش

تجارت طلایی نیک روش

تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات