چهار هزارمین جلسه میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد

چهار هزارمین جلسه پذیرش به منظور آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از این خدمات برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات