فراخوان شرکت در جشنواره محصولات آموزش مجازی

دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می‌کند: همزمان با تغییر اکوسیستم آموزش به سمت آموزش‌های مجازی و رشد خلاقیت‌های دانشجویی به واسطه محدودیت‌های موجود در دوران کرونا و پساگرونا از یک سو و ارتقای آموزش مجازی و ایجاد نشاط در فراگیران کمیته آموزش مجازی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره محصولات دانشجویی نموده است.

اهداف جشنواره محصولات دانشجویی آموزش مجازی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در دوران کرونا و پساکرونا:
 • ارتقاء آموزش مجازی
 • ایجاد نشاط در فراگیران در طی فرایند یاددهی و یادگیری
شرایط شرکت در جشنواره:
 • دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی ارشد و دکتری) باشند
 • محصولات باید مضمون علمی داشته باشند و با نظارت اساتید تهیه و پس از تایید ایشان ارسال شوند.
 • ذکر منابع علمی و رعایت قوانین حق مولف الزامی است.
 • محصولات باید بصورت فایل فیلم و ترجیحا با استفاده از نرم افزار کامتژیا تهیه شود.
 • محصولات می­تواند پروژه ها/ کارهای تحقیقاتی/ کلاسی مرتبط با این موضوع باشند.
 • مدت زمان ارائه محصولات باید حداکثر ۱۰ دقیقه باشند.
 • فرمت فایل ارسالی mp۴, avi, flv, mkv, mov, wmv باشد.
 • حجم فایل ارسالی حداکثر ۶۰ مگابایت باشد
 • محصولات باید دارای موضوعات آموزشی به روز  باشد.
 • مضامین محصولات شامل نقش و ماهیت هر یک از رشته‌های دانشکده مدیریت در دوران کرونا/ پساکرونا مانند اقتصاد در دوران کرونا/ پساکرونا، کتابداری در دوران کرونا/ پساکرونا، مدیریت و سیاستگذاری خدمات بهداشتی درمانی در دوران کرونا/ پساکرونا و غیره باشند.
 • رعایت حق نشر (copyright)  تصاویر استفاده شده در محصول آموزشی تولید شده اجباری است.
شایان ذکر است فایل ارسالی در صورت بروز اشکال و غیر قابل مشاهده بودن، خارج از محورهای جشنواره و بیش از زمان مجاز و اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره، بررسی نخواهد شد.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد شرکت کنندگان باید حداکثر تا ۱۵ تیرماه محصولات خود را همراه با نامه تاییدیه استاد در فرم ثبت نام در جشنواره بارگذاری نموده یا نشانی فایل بارگذاری شده خود را به نشانی public.shmis iums.ac.ir (دبیرخانه جشنواره آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش) ارسال نمایند.
دانشجویان هم می توانند به کاندید مورد نظر خود رای بدهند. کانال رای گیری متعاقبا اعلام خواهد شد. و جایزه ویژه ای نیز به منتخب دانشجویان اعطا می شود.

جوایز جشنواره:
به نفرات اول تا سوم، جوایز نقدی و لوح سپاس اعطا می شود.
تاریخ های مهم
 • زمان ارسال محصولات به دبیرخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (کمیته آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش دانشکده): ۱۵ تیرماه
 • زمان داوری توسط دانشجویان: ۱۵ لغایت ۲۰ تیرماه
 • اعلام نتایج داوری توسط تیم علمی: ۳۰ تیرماه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

  نظرات