گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب و کار های مجازی

گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب و کار های مجازی

اتحادیه کسب  وکار های مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت و زارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد.
اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال ۱۳۹۷ تا به امروز توانسته است به بیش از ۸۰۰۰ مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که ۵۳۴۷ فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و ۲۱۷۵ مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با ۴۷ درصد و ثبت ۱۰۲۰ فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد.

اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با ۹ موضوع دسته بندی نموده است که در نمودار زیر به تفکیک مشاهده می نمایید.

از ۵۳۴۷ مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی ۶۹ درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو ۳۱ درصد میباشد.
گزارش شکایات در سال ۱۳۹۷ : شکایات ثبت شده در سال ۱۳۹۷ در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی ۱۴۶۵ فقره بوده است که از این تعداد ۱۱۴۳ مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و ۲۶۷ مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .
گزارش شکایات در سال ۱۳۹۸ : شکایات ثبت شده در سال ۱۳۹۸ در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی ۲۶۷۷ فقره بوده است که از این تعداد ۱۷۶۲ مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و ۹۱۵ مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال ۱۳۹۷ آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از ۱۸/۲% به ۳۴/۹% افزایش داشته است .
گزارش شکایات در سال ۱۳۹۹ : شکایات ثبت شده در سال ۱۳۹۹ در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی ۱۵۲۷ فقره بوده است که از این تعداد ۱۰۵۸ مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و ۴۶۹ مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .
کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که ۳ ماه از سال ۱۳۹۹ میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال ۱۳۹۷ بیشتر ثبت شده.
این رقم در سال ۱۳۹۷  ، ۱۴۶۵فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد ۱۳۹۹  ، ۱۵۲۷ مورد شکایت به ثبت رسیده است .

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از ۸۰ % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین ۱۰ درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است . لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    منبع خبر

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات