تاثیر شگرف فروشگاه های فیزیکی در صنعت خرده...

تاثیر شگرف فروشگاه های فیزیکی در صنعت خرده...

تاثیر شگرف فروشگاه های فیزیکی در صنعت خرده فروشی

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، تحقیقات نشان می دهد که فروشگاه های فیزیکی به مقدار زیادی بر تاثیر خرده فروشی تاثیر میگذارند.

بررسی دو فروشگاه intu و javelin نشان می دهد که آنها ۸۰ درصد درآمد خود را تا سال ۲۰۲۵ صرف توسعه می کنند.

منبع: صفحه اینستاگرام ریتیل ایران

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات