چشم ‌انداز اقتصاد جهان در ۲۰۲۰

چشم ‌انداز اقتصاد جهان در ۲۰۲۰

ارزیابی جدید صندوق حاکی از آن است که اقتصاد جهان تحت‌تاثیر طاعون «کووید-۱۹» در سال‌جاری ۹/ ۴- درصد کوچک‌تر خواهد شد، نرخی که در گزارش قبلی (آوریل/ فروردین)، ۳- درصد پیش‌بینی شده بود. به گزارش صندوق، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال‌جاری ۹/ ۴- درصد کوچک‌تر شود، نرخی که در گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) منفی ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. براساس گزارش صندوق، اقتصادهای پیشرفته به‌طور میانگین رشد ۰/ ۸- درصدی را در سال‌جاری تجربه خواهند کرد، پیش‌بینی که نسبت به گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) ۹/ ۱ درصد کاهش یافته است. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز پیش‌بینی شده است نرخ رشد اقتصادی ۰/ ۳- درصدی به ثبت برسد، نرخی که کاهشی ۲ درصدی را نسبت به گزارش ماه آوریل نشان می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات