سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و نقش اتاق بازرگانی

آنها همچنین درک درستی از شرایط فعلی کشور داشته و در صورت شکست استارت‌آپ‌ها، نه تنها امکان تامین سرمایه موردنیاز آنها را دارند بلکه به‌واسطه سال‌ها حضور در بازار و اعتباری که کسب کرده‌اند، تسهیلات دیگری را که به پشتوانه ارزش‌های معنوی بیزینس‌شان به‌دست آورده‌اند نیز به استارت‌آپ‌ها تزریق می‌کنند و در نتیجه می‌توانند شرکای تجاری خوبی باشند. اما از آنجا که هنوز فضای استارت‌آپی و معنای استارت‌آپ‌ها برای این دسته از سرمایه‌داران به خوبی مشخص و روشن نیست، در این میان نقش اتاق بازرگانی پررنگ‌ است؛ به این صورت که اتاق می‌تواند در مقام یک واسطه عمل کرده و با تشکیل مداوم جلسات B۲B، این امکان را برای جوانان فراهم کند که طرح‌های خود را ارائه دهند و کارآفرینان پیشکسوت کشور نیز مخاطب ارائه‌ها قرار گرفته و با توجه به صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند، این طرح‌ها را انتخاب کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های مشترک را تشکیل بدهند. البته معاونت کسب‌وکارهای اتاق نیز در این زمینه وارد شده و با برگزاری جلسات B۲B، امکان حضور استارت‌آپ‌ها را در اتاق فراهم کرده است تا بتوانند کسب‌وکار یا ایده‌های خود را به صاحبان سرمایه معرفی کنند. بعد از اینکه طرح‌ها و ایده‌ها به این بخش در اتاق بازرگانی تحویل داده شد، این طرح‌های استارت‌آپی یا تولیدی که برای رشد خود به سرمایه نیاز دارند، بررسی شده و به سرمایه‌گذاران ارائه شوند تا سرمایه‌دار با فردی که به سرمایه نیاز دارد، مرتبط شود. به‌نظر می‎رسد برای جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی و تزریق این سرمایه‌ها به اکوسیستم استارت‌آپی کشور، چنین اقدامی بسیار موثر خواهد بود و اتاق بازرگانی به‌عنوان جایگاه افراد دارای سرمایه، نقش پررنگی در این زمینه خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات