برگزاری چهارمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۳۹۹

برگزاری چهارمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد ساری چهارمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ با بررسی یک طرح در دوره پیش رشد و دو طرح در دوره رشد در محل مرکز رشد جامع شهرستان ساری برگزار گردید. در این جلسات حضور فناوران و داوران از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد .

از ابتدای سال ۱۳۹۹ چهار شرکت فناور و ۷ هسته پیش رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری جذب گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری

مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات